Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna jako część systemu ochrony zdrowia, zapewnia zdrowym i chorym świadczenia w miejscu zamieszkania oraz środowisku nauczania i wychowania, w warunkach ambulatoryjnych bądź domowych. Świadczenia w POZ ukierunkowane są na promocję i profilaktykę zdrowotną, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, usprawnianie oraz pielęgnację i edukację zdrowotną.
 

Świadczenia w Podstawowej Opiece Zdrowotnej realizowane są przez:
 

- lekarza POZ ( lekarza rodzinnego),
 

- pielęgniarkę POZ
 

- położną POZ