Niepełnosprawni

 

 

PRZYSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Obiekt jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Już w trakcie trwania prac projektowych przewidzieliśmy potrzeby osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wymagających stałej pomocy drugiej osoby, oraz przenoszonych na noszach Wejście do obiektu jest na poziomie parkingu, nie potrzeba korzystać z podjazdów, cała przychodnia jest na jednej kondygnacji. Toalety są przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich, posiadają obustronne uchwyty dla inwalidów. Personel przychodni jest przeszkolony w pomocy osobom z dysfunkcjami ruchu. Gabinety i pomieszczenia użytkowe są przestronne, łatwo dostępne nawet dla pacjentów przewożonych w pozycji leżącej.

All content © 2017 NZOZ Jaskowice. All rights reserved.

Projekt strony www : https://eniteo.pl