Poradnia Neurologiczna

 

lek. med. Andrzej Sapuła

specjalista neurolog

 

Zakres naszych usług:

 

·          konsultacje specjalistyczne dorosłych

·          diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego: zakażenia układu nerwowego

             (np. zapalenie opon mózgowo-  rdzeniowych, zapalenie mózgu)

·          choroby naczyniowe (np. krwotok śródmózgowy, zawał mózgu, przemijający napad niedokrwienny TIA)

·          zaburzenia dotyczące płynu mózgowo-rdzeniowego (np. wodogłowie)

·          guzy (np. oponiaki, glejaki)

·          urazy układu nerwowego (np. ból neuropatyczny, uszkodzenia popromienne)

·          urazy okołoporodowe i zaburzenia rozwojowe (np. mózgowe porażenie dziecięce)

·          zaburzenia nerwowo-skórne (np. choroba Recklinghausena)

·          neuropatie obwodowe (np. porażenie nerwu promieniowego)

·          zespoły otępienne (np.choroba Alzheimera)

·          zaburzenia ruchowe (np. choroba Parkinsona, choroba Huntingtona)

·          choroby rdzenia kręgowego (np. jamistość rdzenia)

·          choroby złącza nerwowo-mięśniowego (np. miastenia)

·          miopatie (np. dystrofia mięśniowa Duchenne'a)

·          choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane)

·          zaburzenia napadowe (np. padaczka, migrena, zaburzenia snu)

·          zespoły bólowe kręgosłupa

·          wydawanie bezpłatnych skierowań na badania pomocnicze układu nerwowego  elektroencefalografia (EEG)

·          tomografia komputerowa (CT, KT, TK)

·          tomografia rezonansu magnetycznego (MRI, MR, NMR, MRT)

·          badanie RTG czaszki i kręgosłupa

 

All content © 2017 NZOZ Jaskowice. All rights reserved.

Projekt strony www : https://eniteo.pl