Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

 

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna jako część systemu ochrony zdrowia zapewnia zdrowym i chorym świadczenia w miejscu zamieszkania oraz środowisku nauczania i wychowania, w warunkach ambulatoryjnych bądź domowych. Świadczenia w POZ ukierunkowane są na promocję i profilaktykę zdrowotną, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, usprawnianie oraz pielęgnację i edukację zdrowotną.

Świadczenia w Podstawowej Opiece Zdrowotnej realizowane są przez:

  • lekarza POZ (lekarza rodzinnego)
  • pielęgniarkę POZ

 

All content © 2017 NZOZ Jaskowice. All rights reserved.

Projekt strony www : https://eniteo.pl