Położna Środowiskowa

 

 

ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ

Specjalista Pielęgniarstwa Położniczego Renata Wawrzków-Kartowicz
Telefon: 600-494-846

Położna POZ realizuje świadczenia zdrowotne w środowisku podopiecznego z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczej, ginekologicznej oraz zapewnia ciągłość świadczeń profilaktycznych, oraz z zakresu promocji zdrowia, pielęgnacyjnych i leczniczych.
Wykaz świadczeń gwarantowanych położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje:

 • wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych,
 • wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy,
 • wizytę patronażową,
 • wizytę profilaktyczną realizowaną w celu rozpoznania problemów zdrowotnych populacji objętej opieką.

Położna POZ sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad kobietą oraz opiekę neonatologiczną nad noworodkiem. Do jej zadań należy:
 

 • prowadzenie edukacji kobiet w ciąży, przygotowanie ich do porodu,
 • przeprowadzanie wizyt odbywających się nie częściej niż dwa razy w tygodniu począwszy od 21 tygodnia ciąży aż do rozwiązania,
 • opieka nad noworodkiem do ukończenia drugiego miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu – wizyta patronażowa
 • realizacja, w formie wizyt domowych, pooperacyjnej opieki pielęgnacyjnej nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej.
 • Wypożyczalnia laktatorów-laktatory Medela do odciągania pokarmu podczas kryzysu laktacyjnego, nawału pokarmu.
 • Poradnictwo laktacyjne-porady rozwiązujące problemy naturalnego karmienia piersią.
 • Badania KTG-wykonywanie zapisu KTG za pomocą aparatu monitorującego dobrostan płodu.
 • Usuwanie szwów po zabiegach operacyjnych

 

 

All content © 2017 NZOZ Jaskowice. All rights reserved.

Projekt strony www : https://eniteo.pl