Poradnia Dzieci Zdrowych

 

 

W poradni pediatrycznej dla dzieci zdrowych wykonywane są szczepienia obowiązkowe i zalecane w obowiązującym Kalendarzu Szczepień. Przeprowadzane są patronaże i bilanse zdrowia oraz porady dotyczące profilaktyki zdrowotnej u dzieci.

All content © 2017 NZOZ Jaskowice. All rights reserved.

Projekt strony www : https://eniteo.pl