Gabinet Lekarza POZ

 

 

 


ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ
 

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej decyduje o diagnostyce, sposobach leczenia, kierowaniu pacjentów do poradni specjalistycznych, a także o objęciu leczeniem szpitalnym. Do kompetencji lekarza POZ należy także wnioskowanie o leczenie uzdrowiskowe, niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz wypisywanie recept. Ponadto realizuje on zadania z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia, jest odpowiedzialny za wykonywanie szczepień ochronnych, w tym także szczepień u dzieci i młodzieży szkolnej oraz przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich (bilansów zdrowia).

Skierowania od lekarza specjalisty będą wymagały m.in.: badanie angiograficzne narządu wzroku, badania ultrasonograficzne-Doppler duplex, echokardiografia obciążeniowa lub przez przełykowa, badanie echokardiograficzne płodu z kolorowym obrazowaniem przepływu, endoskopia układu oddechowego, badania medycyny nuklearnej, urografia z kontrastem niejonowym, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, EKG-wysiłkowe.

 

 

All content © 2017 NZOZ Jaskowice. All rights reserved.

Projekt strony www : https://eniteo.pl