Pielęgniarka Środowiskowa

 

 

ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną nad zadeklarowanymi do niej świadczeniobiorcami.

Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

·         wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych,

·         wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy,

·         wizytę patronażową,

·         świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy,

·         testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej.

Obszar działalności pielęgniarki POZ to m.in.: rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych, rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych oraz planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej. Pielęgniarka POZ zajmuje się również edukacją zdrowotną, profilaktyką chorób i promocją zdrowia. Pielęgniarka POZ wykonuje zabiegi na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy pracujących na podstawie umowy z NFZ.  W razie konieczności pobrania materiału do badań diagnostycznych w domu pacjenta pielęgniarka pobiera go wyłącznie na zlecenie lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca.

 

 

 

All content © 2017 NZOZ Jaskowice. All rights reserved.

Projekt strony www : https://eniteo.pl