Drgawki gorączkowe

 

Drgawki gorączkowe występują u około 5% dzieci między 6 miesiącem a 5 rokiem życia. Pojawiają się w przypadku wysokiej gorączki w przebiegu różnych chorób infekcyjnych. Przeważnie mają charakter napadu drgawkowego przypominającego atak padaczki. Występują także pod postacią prężeń całego ciała, sztywności, zasinienia ust, ślinotoku, blednięcia. Dziecko traci kontakt z otoczeniem. Zdarzenie trawa zazwyczaj kilka minut. Poniżej radzimy jak zachować się w przypadku ataku drgawek gorączkowych. Jednocześnie podkreślamy, że w tym przypadku bardzo istotna jest konsultacja lekarska.

Dziecko w trakcie ataku drgawkowego kładziemy swobodnie na rękach lub na miękkim podłożu np. dywanie. Głowę dziecka należy odchylić na bok, by zapobiec zadławieniu się śliną bądź innymi wydalinami. Zabezpiecz otoczenie – by uniknąć urazu, usuń wszystkie przedmioty znajdujące się w pobliżu chorego. Nie wolno hamować drgawek. Unieruchamianie dziecka jest zabronione. Podczas ataku nie podawaj dziecku niczego doustnie. Jeśli drgawki pojawiały się wcześniej i lekarz przepisał, wlewki z relanium zaaplikuj je doodbytniczo. Ważne jest, by podać całą dawkę leku. Wlewkę otwieramy, wprowadzamy do odbytu, uciskamy i wyciągamy, nie zwalniając ucisku, by podciśnienie nie zassało preparatu do środka wlewki. W trakcie ataku może dojść do zatrzymania oddechu. Jeżeli serce dziecka bije, nie podejmuj masażu, serca i sztucznego oddychania. Po kilku sekundach oddech powinien powrócić.

Jeżeli atak drgawek gorączkowych wystąpił pierwszy raz i trwa powyżej 5 minut, należy wezwać pogotowie.

Po napadzie dziecko najprawdopodobniej zaśnie. Pozwól mu pospać. Jeśli gorączka nie ustępuje, a wcześniej nie podano, leku przeciwgorączkowego zalecamy zaaplikowanie go w formie czopka. Nie schładzaj dziecka wodą. Gwałtowne obniżenie temperatury może, wywołać kolejny atak drgawek Jak najszybciej skonsultuj się z lekarzem. Zadecyduje on o dalszym postępowaniu diagnostycznym.

All content © 2017 NZOZ Jaskowice. All rights reserved.

Projekt strony www : https://eniteo.pl